fbpx

Trung tâm Nha Khoa Number One

51 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

www.nhakhoanno1.com

Thời gian làm việc

Từ thứ Hai đến thứ Bảy

Sáng: 8:30 – 12:00

Chiều và tối:  13:30 – 20:30